International Body Music Festival2011 4th IBMF, CA, US

2010 US Mini-Fest, CA, US

2010 3rd IBMF, São Paulo, Brazil

2010 IBMF on Tour, NYC

2009 2nd IBMF, CA, US

2008 1st IBMF, CA, US
Jep Melendez and Raul Cabrera

Jep Melendez ve Raul Cabrera | Kanarya Adaları, İspanya
Barcelona ve New York’ta geleneksel tap dansı eğitimi alan Jep Melendez, ayrıca caz dansı, klasik dans ve Afro-Küba perküsyonunda da eğitimler aldı. Aralarında Benny Goodman Memorial, Jazzin and Dancin, Escolta'm (Barselona) Navigazzioni (Italya) Tap City, ve Swing 46 Tap Jam (New York) de olmak üzere birçok gösteride tap dansçısı ve doğaçlama dansçı olarak yer aldı. Barselona Rhythm Tap, Trash, Terekitetap, Kösha, Cambuyon gruplarının kurucusu ve CAMUT BAND grubunun baş dansçısı olan Melendez, dünyadaki birçok festival ve oyunda oynadı, ve dansetti. Paris’te Tapage Nocturne’de ünlü beden perküsyoncusu Keith Terry, ve dansçılar Leela Petronio, Fernando Barba, Peter Stavrum ile birlikte sahne aldı; ve Sao Paolo(Brezilya)daki 3.Uluslararası Beden Müziği Festivali’ne katıldı. Son 18 yılda kendi beden perküsyonu tekniğini geliştiren Jep, tap, beden perküsyonu, ve ritmi kendi özel vizyonunu hayata geçirmek üzere birleştiriyor. Uluslarası bir eğitmen olarak geniş bir tecrübeye sahip.


Jep Melendez and Raul Cabrera | Canary Island, Spain
Jep Melendez trained as a tap dancer in schools in Barcelona and New York and received additional training in jazz dance, classical dance and Afro-Cuban percussion. He has been a tap dancer and improviser in numerous shows including: Benny Goodman Memorial, Jazzin and Dancin, Escolta'm (Barcelona) Navigazzioni (Italy) Tap City, and Swing 46 Tap Jam (New York). He has been a founder of the companies Barcelona Rhythm Tap, Trash, Terekitetap, Kösha, Cambuyon and a lead dancer with the company CAMUT BAND, and has acted and danced in theaters and festivals around the world. He has performed in Tapage Nocturne in Paris with renowned body percussionist Keith Terry, and dancers Leela Petronio, Fernando Barba, Peter Stavrum, and participated in the 3rd International Body Music Festival in Sao Paulo (Brazil) in 2010. Jep has developed his own style of body percussion for the last 18 years, combining different influences of tap, sand dance, body percussion, and rhythm to create his own particular vision. He has a wide experience as an international teacher.


TOP